Arnhem krijgt een lokaal mediafonds

in Nieuws

ARNHEM – Om de journalistiek in Arnhem te ondersteunen, wordt door de gemeente Arnhem een lokaal mediafonds ingesteld. Daarnaast komt er extra geld voor RTV-Arnhem. Deze maand wordt door tien partijen in de gemeenteraad een amendement ingediend dat een lokaal mediafonds mogelijk moet maken.

De gemeenteraad wil voor een periode van twee jaar in totaal 130.000 euro ter beschikking stellen om de journalistiek in Arnhem te versterken. Van dat bedrag is 50.000 euro per jaar bestemd voor journalistieke projecten.

Geld uit het mediafonds gaat niet naar media-organisaties, maar naar individuele journalisten.
“Het fonds is voor losse onafhankelijke onderzoeksjournalistieke projecten”, staat in de toelichting van het amendement. “De gelden mogen niet voor algemene doeleinden worden gebruikt. De gemaakte mediaproductie moet betrekking hebben tot Arnhem en openbaar toegankelijk zijn.”
Per aanvraag mag maximaal 10.000 euro uit het mediafonds worden aangevraagd. Geen enkele aanvrager mag meer dan eenderde van het totaalbedrag ontvangen.

De partijen willen ook extra geld ter beschikking stellen aan RTV-Arnhem. Om een extra kwaliteitsimpuls te realiseren wordt eenmalig 80.000 euro extra subsidie gegeven. Wanneer over een jaar blijkt dat de extra subsidie effect heeft, willen de partijen dit omzetten tot een structurele subsidie.

Investeren
“Sterke lokale media zijn essentieel voor het functioneren van de lokale democratie. Daarom investeren we hierin”, schrijven de partijen in het amendement. “Om allerlei uiteenlopende redenen staan diverse lokale media onder druk en komen nieuwe initiatieven moeilijk tot stand. Met een lokaal mediafonds kan hier mogelijk een positieve bijdrage aan geleverd worden.”

“Juist ook ten tijden van de coronacrisis zijn sterke (lokale) media van groot belang om inwoners goed te informeren en de politiek goed te kunnen volgen”, aldus de partijen.

Vanuit de journalistiek in Arnhem werd al jaren gepleit voor het instellen van een mediafonds in Arnhem. Wethouder Hans de Vroome had zijn reserves, maar ging vorig jaar overstag. Hij zag binnen zijn begroting echter geen mogelijkheden om een lokaal mediafonds in Arnhem te realiseren. Ook een zoektocht naar geld bij de provincie en het Rijk bleek vergeefs.

De gemeenteraad heeft nu toch middelen gevonden om met een mediafonds in Arnhem aan de slag te gaan. In verband met de coronacrisis krijgt de gemeente Arnhem geld van het Rijk als steun voor de cultuursector, waaronder media. Geld voor het mediafonds en de extra subsidie voor RTV-Arnhem wordt uit dit potje gehaald.

Brede raadsmeerderheid
Het voorstel om een lokaal mediafonds in Arnhem in te stellen moet nog worden aangenomen. Maar nu al is duidelijk dat het amendement kan rekenen op brede steun van de gemeenteraad. Het wordt ingediend door maar liefst tien partijen: GroenLinks, VVD, D66, PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, ChristenUnie en Arnhemse Ouderen Partij. Alleen de handtekeningen van de SP en de PVV ontbreken.

Arnhem is niet de eerste gemeente in Nederland waar een lokaal mediafonds wordt ingesteld. Andere steden waar het initiatief werd genomen om met een lokaal mediafonds aan de slag te gaan zijn onder andere Leiden, Tilburg, Hilversum, Haarlem, Den Haag, Amersfoort en Zwolle.

Patrick is journalist en woont achter een toetsenbord in Arnhem. Patrick is daarnaast internet-ondernemer, met ongeveer veertig websites die jaarlijks 50 miljoen pageviews genereren. In zijn vrije tijd probeert Patrick om computers dingen te laten doen waarvoor ze niet bestemd zijn.

Laatste bijdragen

Ga naar boven