Wat doen we met Rembrandt? Er zijn ontwikkelingen

in Geen categorie/Nieuws

Het is een triest gezicht. Ooit was het Rembrandt theater een van de iconen van het naoorlogse Arnhem. Sinds het bioscooptheater leeg staat, takelt het pand steeds verder af. Graffiti op de ramen en de gevel accentueren het verval.
Maar er zijn ontwikkelingen. Achter de schermen wordt nu gewerkt aan plannen om Rembrandt nieuw leven in te blazen.

De teloorgang van het Rembrandt theater begon in 2015, toen Pathé verhuisde naar de nieuwe bioscoop bij het station. Rembrandt deed nog een tijdje dienst als ‘stadsbioscoop’, maar dit initiatief sneuvelde binnen een jaar.
Het pand staat sindsdien leeg. Rembrandt wordt alleen nog gebruikt door politie en brandweer die er oefeningen houden.

Eigenaar Minerva, van oorsprong filmdistributeur, wilde het pand graag kwijt. Maar de gemeente Arnhem wil het niet hebben. Onderzoek door Blauwhoed toonde aan dat woningbouw in het pand lastig is. Verschillende commerciële partijen werden door Minerva afgewezen omdat de plannen niet haalbaar waren of omdat ze het pand teveel aantastten.

Nieuw leven
Vorig jaar werd nog een poging gedaan om nieuwe ideeën voor het theater te verzamelen via een informatieavond. Daar kwamen echter geen levensvatbare plannen uit. Nu wordt een nieuwe poging gedaan om de ontwikkeling van Rembrandt vlot te trekken.

Afgelopen maanden is in opdracht van eigenaar Minerva en in samenspraak met de gemeente Arnhem een verkenningsronde gehouden langs omwonenden en betrokkenen. Doel van de gespreksronde was om te horen welke ontwikkeling het meest kansrijk is.

De verkenningsronde dient als een eerste indruk. Op basis van de inzichten die nu verzameld zijn, zal komende tijd verder gesproken worden met stakeholders en andere belanghebbenden.

De belangrijkste conclusie uit de gespreksronde die nu gehouden is, is dat niets doen geen optie is.
“De leegstand is voor alle betrokkenen een doemscenario”, staat in het verslag te lezen. “De leegstand strookt niet met de status van het pand in Arnhem. De toekomstige ontwikkeling moet recht doet aan de iconische status van het pand: geen standaard of dertien-in-dozijn ontwikkeling.”

Welke ontwikkeling dat zal moeten zijn is op basis van de gesprekken die nu gevoerd zijn nog niet duidelijk. Daarvoor zal meer en diepgaander onderzoek gedaan moeten worden. Duidelijk is wel dat wonen in combinatie met andere functies een van de meest waarschijnlijke mogelijkheden is. Het pand leent zich vanzelfsprekend ook goed voor culturele functies.

Aandacht is er ook voor de achterkant van het pand. Het pleintje achter het Rembrandt theater is een versteende, onaangename plek. De bedoeling is dat er in de plannen die in de toekomst ontwikkeld worden voor het Rembrandt theater ook gekeken wordt naar een verbetering van dit gebied.

De verkenningsronde die nu gehouden is, is slechts een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat er op korte termijn verder gesproken wordt over de ontwikkeling van het theater. Dat moet leiden tot inzichten waarmee in grove lijnen de eerste plannen geschetst kunnen worden. Eigenaar Minerva wil omwonenden en betrokkenen bij de planontwikkeling daarbij blijven betrekken.

Tags:

Patrick is journalist en woont achter een toetsenbord in Arnhem. Patrick is daarnaast internet-ondernemer, met ongeveer veertig websites die jaarlijks 50 miljoen pageviews genereren. In zijn vrije tijd probeert Patrick om computers dingen te laten doen waarvoor ze niet bestemd zijn.