Arnhemsche Courant: een moeizaam project

in Patrick Arink

Veel van de dingen die ik doe, werken zoals ik het bedoeld heb. Maar soms lukt het niet om iets van de grond te krijgen. Een van die projecten waar ik mee bezig ben, is de Arnhemsche Courant.

De Arhemsche Courant was ooit een van de meest toonaangevende kranten van Nederland. Toegegeven: dat is een tijdje terug. Aan het begin van de 19e eeuw was de Arnhemsche Courant een medium met een landelijke uitstraling. Hoewel de Arnhemsche Courant ook toen al een lokaal dagblad was, was de krant een eerbiedwaardige krant die in heel Nederland geprezen én gevreesd werd.

Radicaal-liberaal
De krant stond bekend als rebels, anti-koningsgezind, vooruitstrevend, strijder voor algemene verkiezingen en persvrijheid. De Arnhemsche Courant was de spreekbuis voor radicaal-liberaal Nederland.

De sterk anti-koningsgezinde Arnhemsche Courant had het in de 19e eeuw regelmatig aan de stok met justitie. Er waren meerdere smaadprocessen tegen de krant en hoofdredacteur Carel Thieme belandde zelfs in de gevangenis wegens “aanranding van het gezag des konings”.

Afijn. De Arnhemsche Courant verloor gaandeweg haar landelijke invloed, maar bleef nog altijd een belangrijke Arnhemse krant. Na de oorlog ging het steeds slechter met de krant en de Arnhemsche Courant verloor haar zelfstandigheid toen zij in 1965 werd overgekocht door Tubantia.
De krant raakte ook haar laatste beetje zelfstandigheid toen de krant werd opgenomen in het Gelders Dagblad van uitgever Wegener.

Nadat Wegener in het jaar 2000 een aantal regionale kranten waaronder de Gelderlander overnam, werd Wegener door de Mededingingsautoriteit verplicht om óf de Arnhemsche Courant óf de Gelderlander als titel te laten vallen.
Wegener koos voor de Gelderlander. Wegener probeerde de Arnhemsche Courant nog voor een paar miljoen te verkopen, maar toen niemand interesse had, hield de krant in 2001 op te bestaan.

Begin 2019 kocht ik voor 250 euro de rechten van de Arnhemsche Courant.

Weekkrant
Nou klinkt het op zich wel stoer om in je bio te zetten dat je eigenaar bent van de Arnhemsche Courant, maar het idee is om de krant weer tot leven te wekken.

Het is de bedoeling dat de Arnhemsche Courant in de toekomst weer op papier verschijnt. Niet meer dagelijks zoals vroeger, maar als lokale weekkrant waarin het nieuws van de voorgaande week wordt samengevat.

Er zijn verschillende voorbeelden in Nederland waarbij een dergelijke formule succesvol is. Den Haag Centraal is daarvan waarschijnlijk het bekendste voorbeeld.

Nog niet gelukt
Ondanks diverse pogingen is het nog niet gelukt om dit project van de grond te krijgen. Er zijn vier pijlers noodzakelijk om de Arnhemsche Courant als weekkrant tot een succes te maken: goede redacteuren, financiering, distributie en advertentie-acquisitie.

Hoewel de eerste drie pijlers ook lastig zijn, loopt het stuk op advertentie-acquisitie. De inschatting is dat er op zich voldoende animo is om te adverteren. Het beroep van advertentie-acquisiteur is echter uitgestorven. Net zoals je ook geen lantaarnopstekers, schillenboeren en scharensliepen meer hebt.

Het project Arnhemsche Courant ligt daarom op dit moment in de ijskast. Maar in die ijskast wordt wel gesleuteld om de krant linksom of rechtsom alsnog van de grond te krijgen.

Patrick is journalist en woont achter een toetsenbord in Arnhem. Patrick is daarnaast internet-ondernemer, met ongeveer veertig websites die jaarlijks 50 miljoen pageviews genereren. In zijn vrije tijd probeert Patrick om computers dingen te laten doen waarvoor ze niet bestemd zijn.

Laatste bijdragen

Visie

Bij alles wat ik in mijn leven doe, staat één ding altijd
Ga naar boven