Verboden grof vuil, vuilnis en overig afval te plaatsen. (Foto: Bram Derix/Twitter.)

Voor de negende keer: diftar gaat door

in Nieuws/Politiek

ARNHEM – Het was gisteravond in de gemeenteraad de negende keer dat tegenstanders van diftar via een motie opriepen om te stoppen met diftar. Het was voor de negende keer dat zij aan het eind van de avond met lege handen stonden. Ook nu sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich uit vóór de invoering van betalen per vuilniszak.

Door: Patrick Arink

Op 1 juli aanstaande stapt de gemeente Arnhem definitief over op een systeem waarbij inwoners betalen per vuilniszak in plaats van een heffing via de gemeentelijke belastingen. Ondanks de grote hoeveelheid afvaldumpingen bij de afvalcontainers heeft een meerderheid van de gemeenteraad er nog steeds alle vertrouwen in dat diftar een succes wordt.

Dat is de uitkomst van het debat dat door de SP, Arnhem Centraal en de PVV was aangevraagd in een ultieme poging om diftar te stoppen. Net zoals tijdens het vorige debat over diftar, slechts zes weken geleden, kregen de tegenstanders 16 stemmen. Te weinig voor een raadsmeerderheid.

Afvaldump
Zowel voor- als tegenstanders van diftar zien de grote hoeveelheden afval die afgelopen maanden rond de afvalcontainers wordt geplaatst. Maar voorstanders kijken daar anders tegenaan dan tegenstanders, bleek tijdens het debat.

De tegenstanders wijzen erop dat als de hoeveelheid afvaldumpingen alleen maar groter wordt en dat dit alleen maar zal toenemen wanneer na 1 juli 0,80 euro in rekening wordt gebracht voor iedere vuilniszak restafval die in de container wordt gegooid. Voor hen zijn de afvaldumpingen een teken dat diftar niet werkt en dat er maar beter mee gestopt kan worden.

De voorstanders zien dat anders. Zij zien de huidige problemen met afvaldumpingen als aanloopproblemen en kinderziektes die de komende tijd door actief beleid zal verminderen. Voorstanders wijzen daarbij op andere gemeenten die zijn overgestapt op diftar. In al die gemeenten nam de hoeveelheid afval rond de containers na verloop van tijd af.

Bovendien benadrukken voorstanders de voordelen van diftar:
“Het is goed voor het milieu en het is goed voor de portemonnee van Arnhemmers”, aldus Mark Coenders van GroenLinks.

Wel roepen de voorstanders op om op te treden tegen overtreders.
“Ik kwam laatst een hele koelkast naast een container tegen”, zei Yildirim Usta van DENK/Verenigd Arnhem. “Die zou ook niet in een 60 liter container passen. Dit asociale gedrag moeten we keihard aanpakken.”

Niets nieuws
Het diftardebat verliep langs de gebruikelijke lijnen. Er werd niets gezegd wat tijdens een eerder debat niet al eens eerder gezegd was. Fractievoorzitter Daniël Becker van de ChristenUnie vatte dat alsvolgt samen:

“De ChristenUnie heeft gespannen geluisterd naar de bijdrage van het college om te horen of er iets nieuws in zat, maar we hebben niets kunnen ontdekken. We hebben naar de moties gekeken, maar er zit geen enkele motie bij die betoogt dat de opening zo groot moet worden dat het bankstel dat er naast staat ook in kan. Weinig nieuws onder de zon.”

Kleine succesjes
Toch behaalden de tegenstanders twee kleine succesjes. Meerdere partijen vroegen aan wethouder Bouwkamp of er eerder een evaluatie kan komen over diftar. Oorspronkelijk stond die gepland over twee jaar, maar de wethouder beloofde over een jaar met een tussentijdse evaluatie te komen.

Arnhem Centraal kreeg een meerderheid achter haar motie om te laten onderzoeken of nascheiding op termijn een volwaardig alternatief kan zijn voor diftar en welk prijskaartje hier aan hangt wanneer de gemeente Arnhem naar dat systeem zou overstappen.

Een motie van collegepartij VVD die opriep om de openingen van de containers weer te vergroten zodat de klassieke 60 liter zak er in past, haalde het niet. Wethouder Bouwkamp wees erop dat het ongedaan maken van de verkleining inging tegen een eerder besluit van de gemeenteraad om ouderen tegemoet te komen. Bovendien zouden de kosten van de recente verkleining, 300.000 euro, weggegooid geld zijn.

Tags:

Patrick is journalist en woont achter een toetsenbord in Arnhem. Patrick is daarnaast internet-ondernemer, met ongeveer veertig websites die jaarlijks 50 miljoen pageviews genereren. In zijn vrije tijd probeert Patrick om computers dingen te laten doen waarvoor ze niet bestemd zijn.

Laatste bijdragen

Ga naar boven